Cơ hội nhận 1 học bổng 100% và 2 học bổng 50% tại Nhật ngữ Chiaki, Hà Nội

Trị giá Lên tới 4.200.000 VNĐ/ học bổng

3 Người chiến thắng

Giveaway đã kết thúc

Người bí ẩn
Người bí ẩn
Người bí ẩn